Služby

 

  • architektonické a urbanistické návrhy/štúdie rodinné domy, bytové domy, administratívne budovy, historické objekty, obchodné  priestory, obnovy domov, bytov a podkroví, interiéry, záhrady, verejné priestranstvá, zóny obcí, urbanistické celky, mestské časti, námestia a parky a pod.,
  • kompletné projektové dokumentácie pre – investičný zámer, územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizáciu stavby, skutočného vyhotovenia stavby, pre potrebu kolaudačného rozhodnutia, pre pasívne domy a pod.,
  • kompletná dodávka všetkých profesií architektúra, stavebná časť, statika, zdravotechnika: voda, odpad – kanalizácia, plyn, elektrika, vykurovanie a chladenie, požiarna ochrana budov, EHB – posúdenie energetickej hospodárnosti budov + certifikáty, stavebné rozpočty s výkazom výmer,
  • manažment stavbyúzemné rozhodnutia, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, ohlášky, autorský dozor, súpisné čísla a pod.  dodávka kompletného servisu s právoplatnými povoleniami,
  • geometrické plány skutkové zameranie a vytýčenie pozemkov, rozdelenie pozemkov, polohopisy a výškopisy, zakreslenie do katastrálnej mapy, zamerania pre potreby kolaudácií,
  • dizajn interiérov zariaďovanie bytov, rodinných domov, izieb, kancelárií, administratívnych budov, obchodných priestorov, terás, záhrad a pod.,
  • realizácia – drobných a jednoduchých stavieb, interiérov, stavebných opráv (aj historických objektov), verejných priestranstiev, záhrad, terás,
  • reality – sprostredkovanie predaja, kúpy, prenájmu nehnuteľností rôzneho druhu, prípravy nehnuteľností ku kúpe/prenájmu podľa požiadaviek klienta a kompletný právny servis (od GDPR, cez úpravy nehnuteľností, detailné a kvalitné kompletné spracovanie všetkých podkladov, zabezpečenie všetkých potrebných dokladov (aj dedičské konania), kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, nájomné zmluvy, vecné bremená a pod., proces hypotekárnych úverov, až po zápis do katastra nehnuteľností, odovzdanie a prevzatie nehnuteľností, odhlásenie a prihlásenie energií a ďalších),
  • poradenstvo a konzultácie  – v oblasti architektúry, stavebníctva, manažmentu stavieb, obchodu a realít