Služby

Architektúra

architektonické štúdie a projekty – rodinné domy, bytové domy, administratívne budovy, obchodné priestory, rekonštrukcie domov, bytov a podkroví, záhrady, interiéry, exteréry – zóny obcí, mestských častí, námestia, parky, projekty a štúdie urbanistických celkov

kompletné projektové dokumentácie – projekty pre stavebné povolenia, realizačné projekty, projekty skutočného vyhotovenia, projekty pre územné rozhodnutia, projekty pre potreby kolaudačných rozhodnutí

dodávka všetkých profesií – architektúra, stavebná časť, statika, voda, odpad – kanalizácia, plyn, elektrika, vykurovanie a chladenie, požiarna ochrana budov, EHB – posúdenie energetickej hospodárnosti budov + certifikáty, pasívne domy

územné rozhodnutia, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, ohlášky, autorský dozor, súpisné čísla – dodávka kompletného servisu s právoplatnými povoleniami

geometrické plány – skutkové zameranie a vytýčenie pozemkov, rozdelenie pozemkov, zakreslenie do katastrálnej mapy

dizajn interiérov – zariaďovanie bytov, rodinných domov, izieb, kancelárií, administratívnych budov, obchodných priestorov, terás, záhrad