O nás

arch real, s. r. o. bola založená a riadne zapísaná 25.06.2002 do OR OS BA I., odd.: Sro, vložka číslo 26906/B, zastúpená konateľom Dipl. Ing. arch. Rút Ožvátovou, ktorá vedie architektonicko-realitný ateliér/kanceláriu, výkonne projektuje od roku 2000, je členom Spolku architektov Slovenska a realitám sa venuje od roku 1997, spoločnosť bola aj dlhoročným riadnym členom NARKS s licenciou pod č. 0295 (od roku 2002 do 2013).

Prioritou celého pôsobenia firmy je poskytovanie služieb v čo najvyššom stupni kvality profesionálnych poznatkov a za čo najkratší čas dosiahnúť spokojnosť klientov systémom individuálnej starostlivosti v ROWE RESULT – ORIENTED WORK ENVIROMENT (pracovné prostredie orientované na výsledky, nie na dĺžku pracovného času).

Spolčnost arch real, s.r.o. je zapísaná v Registri ochranných známok pod č. 229572 Úradu priemyselného vlastníctva SR, činnost spoločnosti spadá pod „Zákon o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. v znení zákona č. 84/2014 Z.z.“ s názvom „informačný systém zmluvy a konania“ pod reg. č. 201411814 Úradu na ochranu osobných údajov SR a je ošetrená Bezpečnostným projektom, ďalej pod „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu č. 297/2008 Z.z.“ a je ošetrená „Programom vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii a financovaniu terorizmu“ podľa par. 20 a pod STN EN 15733 Služby realitných maklérov, Požiadavky na poskytovanie služeb realitných maklérov.