Kontakt

arch real, s.r.o.

Kríková 10/B, 821 07 Bratislava
IČO: 35 839 562, DIČ: 202 167 5227

Zodpovedný za činnosť: Dipl. Ing. arch. Rút Venge

ČSOB, a.s., Kazanská č. 56, Bratislava
č.ú.: 4003570090/7500
IBAN: SK54 7500 0000 0040 0357 0090

e-mail: archreal@archreal.sk
web: www.archreal.sk
tel.: +421 908 733 999