Kontakt

arch real, s.r.o.

Kríková 10/B, 821 07 Bratislava
IČO:  35 839 562,  DIČ:  202 167 522,  nie sme platcami DPH!

prevádzka:  Kremnická 26, 851 01 Bratislava V

Zodpovedný za činnosť:  Dipl. Ing. arch. Rút Venge

ČSOB, a.s., Kazanská 56, Bratislava
č.ú.:  400 357 0090/7500
IBAN:  SK54 7500 0000 0040 0357 0090

e-mail:  archreal@archreal.sk
web:  www.archreal.sk
tel.: +421 908 733 999