Referencie

1. RP „RD Světice u Říčan (Praha, ČR) – prestavba interiéru“ – Pavlína a Pavol Draveckí 09-11/2014

2. PSP „MŠ – prístavba k ZŠ s MŠ Závod“ – Obec Závod 09-11/2014

3. PSP „Posilňovňa – prístavba k tribúne futbalového ihriska v obci Závod“ – Obec Závod 09-11/2014

4. ÚR + PSP + RP + manažment stavby „Rodinný dom s predajňou FarmStyle Rovinka“ – Andrea Blahutová, Rovinka 09-12/2014

5. RP „Rekonštrukcia RD Stupava, Rímska 212/6“ – Marcela Krajčírová, Stupava 08/2014

6. PSP + RP + manažment stavby „Reprezentačný dom vydavateľstva MALÉ CENTRUM, s.r.o., Panónsky háj 3, E I., Ch. Grob“ – MALÉ     CENTRUM, s.r.o., Bratislava 06/2014

7. Projekt skutočného vyhotovenia Obytný súbor Rozadol, Ružová dolina, Bratislava, byt C 211.2.3., 21. poschodie, 343 m2 – IMMOFIN     s.r.o, Bratislava 05/2014

8. Feng shuei analýza + návrh opatrení pre „Bookworm ´s Nest Art & Science Inspiration“ Michalská ulica, Bratislava, pasáž Perlička, 1. p.     – Ing. A. Žemlička 10/2013

9. PSP + RP + manažment stavby „zmena dokončenej stavby Rodinný dom súp. č. 661 na regeneračné centrum, Tomášov“ – Viera     Ježovičová a Vladimír Ježovič 09/2013

10. AŠ novostavba – „Prístavba k pôvodnej stavbe/Annex building to the aboriging building Čunovo – ground. No. 713/5“ – Mr. Michael       Althaus, Germany 08/2013

11. PSP + RP + manažment stavby „Prístavba a nadstavba – RD Senec, Rybárska ul.“ + SP – Mgr. R. Conorto, Senec 06/2013

12. Projekt pre ohlásenie drobnej stavby + manažment stavby „Oplotenie parc. č. 1656/366 a stavba studne, Ch. Grob“ – MALÉ       CENTRUM, s.r.o., Bratislava 10/2012

13. PSP+RP „Viacúčelový rodinný dom, Panónska háj 3, Ch. Grob“ + SP – Malé Centrum, s.r.o., BA 06/2012

14. Operačný program bratislavský kraj
Prioritná os 1: Infraštruktúra, opatrenie 1.1: Regenerácia sídel
Kód výzvy: OPBK/2012/1.1/09
Skupina aktivít 1.1.2 – Samostatné dopytovo orientované projekty regenerácie sídel predstavujú projekty zamerané na obnovu a rozvoj fyzického životného prostredia sídiel Bratislavského kraja a podporujúce nasledujúce aktivity: úprava verejných priestranstiev vrátane ihrísk, úprava prvkov verejnej zelene, rekonštrukcia a budovanie verejných osvetlení
Názov projektu: Vybudovanie športovo-oddychovej zóny v obci Závod ( 4 954 m2 )
Stupeň projektu: Projekt pre realizáciu stavby
Charakter stavby: revitalizácia, novostavba
Autor projektu: Ing. arch. Ožvátová
Projektant: arch real, s.r.o.
Investor: Obec Závod
Dátum: 04/2012

15. Operačný program bratislavský kraj
Prioritná os 1: Infraštruktúra, opatrenie 1.1: Regenerácia sídel
Kód výzvy: OPBK/2012/1.1/09
Skupina aktivít 1.1.2 – Samostatné dopytovo orientované projekty regenerácie sídel predstavujú projekty zamerané na obnovu a rozvoj fyzického životného prostredia sídiel Bratislavského kraja a podporujúce nasledujúce aktivity: úprava verejných priestranstiev vrátane ihrísk, úprava prvkov verejnej zelene, rekonštrukcia a budovanie verejných osvetlení
Názov projektu: Realizácia oddychovej zóny obce Pernek s prvkami detského ihriska a prístupových chodníkov ( 3272 m2 )
Stupeň projektu: Projekt pre realizáciu stavby
Charakter stavby: revitalizácia, novostavba
Autor projektu: Ing. arch. Ožvátová
Projektant: arch real, s.r.o.
Investor: Obec Pernek

16. Operačný program bratislavský kraj
Prioritná os 1: Infraštruktúra, opatrenie 1.1: Regenerácia sídel
Kód výzvy: OPBK/2012/1.1/09
Skupina aktivít 1.1.2 – Samostatné dopytovo orientované projekty regenerácie sídel predstavujú projekty zamerané na obnovu a rozvoj fyzického životného prostredia sídiel Bratislavského kraja a podporujúce nasledujúce aktivity: úprava verejných priestranstiev vrátane ihrísk, úprava prvkov verejnej zelene, rekonštrukcia a budovanie verejných osvetlení
Názov projektu: Regenerácia verejných priestranstiev v obci Plavecký Štvrtok ( 8 042m2 )
Stupeň projektu: Projekt pre realizáciu stavby
Charakter stavby: revitalizácia, novostavba
Autor projektu: Ing. arch. Ožvátová
Projektant: arch real, s.r.o.
Investor: Obec Plavecký Štvrtok
Dátum: 05/2012

17. AN „Návrh farebného riešenia fasád, RD Rača“ – R. Knapec s manž., Bratislava

18. AN „RD Tr. Teplice – Návrh interiéru, stavebných úprav a osvetlenia v dennej časti RD“ – F. Krchňavý

19. PSP+RP „Vymúrovka parapetov a vyplnenie okenných otvorov – spoločné priestory/13 chodieb, bytový dom Bilíkova 16, BA“ –        Spoločenstvo vlastníkov bytov SVB B 16

20. RP – „Zmena účelu využitia z predajne obkladov a dlažieb LUCCA na predajňu s autopotrebami FORSTINGER, spojená so       stavebnými úpravami, ktoré nepodliehajú stavebnému povoleniu, OC DANUBIA, Panónska cesta č. 16, Bratislava“ – FORSTINGER,        s.r.o., Bratislava

21. PSP + RP + manažment stavby „RD Lipovec, Martin“ + SP – Ing. K. Haneková, Vrútky

22. PSP+RP + manažment stavby „Prestavba, prístavba RD – vytvorenie 4 samostaných bytových jednotiek, Okoč, Krížna č.9“ + SP –        manž. Kalanovci, Bratislava

23. UŠ Martin Tomčany „ Ľavý breh Jordánu“ – 5,6 ha pozemok – LENNOX LEWIS s.r.o.

24. AŠ „Informačné centrum – Ústie Ždiarskej doliny, Západné Tatry“ – Ing. I. Tropp

25. AN + design interiéru + realizácia „2-izb. byt D 3.1 Obytného súboru Solidus, BA“ – manž. Hanekovci, Bratislava

26. RP interiér – rekonštrukcia + design interéru – byt Vazovova ul., BA – J. Somogyi, Bratislava

27. PSP Športovo-relaxačné centrum „Silentium Petra“, Pod Sokolice 1, Trenčín, Arkádia a.s.

28. PSP + manažment stavby „Dvojgaráž Bernolákovo“ – N. Kalman, Bernolákovo

29. RP interiér + záhrada „RD Ľaliová ul, BA“ – Ing. Truchlíková s manž.

30. RP interiér + zariadenie bytu 2-izb. Šustekova ul., BA – Ing. Mikulová

31. UŠ + územené rozhodnutie lokalita „Pri ústave 2“, Dunajská Lužná – 20 pozemkov

32. PSP + RP „RD Dúbravka, Popovova č. 38, BA – nadstavba a rekonštrukcia“ – Ing. M. Zajíček, BA

33. AN „Bytový dom, Estónska ul., Bratislava“, FINAL, s.r.o., BA

34. AN „ Rekonštrukcia bytu, Miletičova ul., BA“ – K. Marušiaková, Bratislava

35. PSP „RD Podunajské Biskupice, BA“ – Ing. P. Kuchta, Bratislava

36. AN „Novostavba – nárožie Hlohovec“ – JUDr. Pavelka, Hlohovec

37. PSP „Saunový svet – Hotel Trenčín“, Ul. Pod Sokolice – Ing. M. Hargaš

38. PSP „Nočný bar – Čunovo, BA“ – I. Varga, Bratislava

39. UŠ – „Radová rodinná zástavba, Kuchyňa“ – FINAL, s.r.o., Bratislava

40. UŠ – „Návrh výstavby radových rodinných domov Tomášov“ – Ing. Maholányi, Bratislava

41. PSP „Návrh zmeny – RD Devín“ – Doc. MUDr. Bušová, CSc., Bratislava

42. AN „Revitalizácia a nadstavba verejných WC v centre BA” – Mgr. art. V. Kubovčík, Bratislava

43. Zanzibar